Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie helpt u graag bij alle vragen die met de gemeenteraad te maken hebben. Bijvoorbeeld als u informatie wilt over vergadertijden, agenda’s of als u wilt inspreken.


U kunt de griffie bereiken via griffie@borne.nl of telefonisch:


Maarten Hollander (griffier): 06 43550367
Stefan van de Graaf (loco-griffier): 06-48523642

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Borne vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij bij de agenda iets anders is vermeld. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom om bij een raadsvergadering aanwezig te zijn.


U kunt de vergaderingen van de raad, het politiek beraad en de informatiebijeenkomsten live meekijken. Ook is het mogelijk om uitzendingen later terug te kijken. Klik daarvoor op 'vergaderingen'.

Voordat een onderwerp in een raadsvergadering wordt besproken, komt het eerst aan de orde in een politiek beraad. Aan het politiek beraad kunnen de gemeenteraadsleden deelnemen. Daarnaast kan elke fractie een aantal commissieleden benoemen, zij nemen ook deel aan het politiek beraad.


De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom om bij een politiek beraad aanwezig te zijn.
U kunt het politiek beraad live meekijken. Ook is het mogelijk om uitzendingen later terug te kijken. Klik daarvoor op 'vergaderingen'.

De gemeenteraad van Borne telt 19 raadsleden. Elk raadslid heeft stemrecht in de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden werken samen in raadsfracties. De gemeenteraad van Borne heeft 8 fracties.


De leden van de gemeenteraad vindt u onder 'wie is wie'.

Tijdens informatiebijeenkomsten worden de raads- en commissieleden door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over actuele onderwerpen.


De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. U bent van harte welkom om bij een informatiebijeenkomst aanwezig te zijn.
U kunt de informatiebijeenkomsten live meekijken. Ook is het mogelijk om uitzendingen later terug te kijken. Klik daarvoor op 'vergaderingen'.

Naast de raadsleden kan iedere fractie maximaal drie commissieleden laten benoemen. De commissieleden kunnen namens de fractie het woord voeren tijdens een politiek beraad of een informatiebijeenkomst. Tijdens raadsvergaderingen kunnen alleen raadsleden het woord voeren.


De commissieleden vindt u door te klikken op 'wie is wie'.

Tijdens een politiek beraad is er gelegenheid om in te spreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de raadsgriffie:


U kunt de griffie bereiken via griffie@borne.nl of telefonisch:
Stefan van de Graaf (loco-griffier): 06-48523642