Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad een volksvertegenwoordigende rol: de raadsleden zorgen ervoor dat de stem van de inwoners wordt vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. De gemeenteraad van Borne bestaat uit 19 raadsleden, die iedere vier jaar worden gekozen door de inwoners van Borne.


U kunt emailberichten bestemd voor de gehele raad sturen naar griffie@borne.nl.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester zit de raadsvergaderingen voor. Hij is geen lid van de gemeenteraad en heeft dus ook geen stemrecht tijdens raadsvergaderingen.


De griffier is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering zit hij naast de voorzitter.

De verschillende fracties in de gemeenteraad kunnen commissieleden laten benoemen. Per fractie kunnen maximaal drie commissieleden worden benoemd.
Commissieleden kunnen namens die fractie deelnemen aan alle vergaderingen, zoals het politiek beraad. Commissieleden kunnen alleen niet deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad en hebben dus ook geen stemrecht.

Volgens de Gemeentewet onderzoekt de rekenkamer de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer bepaalt zelfstandig de onderwerpen voor het onderzoek.


De rekenkamer heeft contact met de klankbordgroep rekenkamer. De klankbordgroep bestaat uit vier leden vanuit de gemeenteraad en heeft onder andere als taak om namens de raad suggesties met betrekking tot het onderzoeksprogramma van de rekenkamer aan te dragen.


De leden van de klankbordgroep rekenkamer zijn:
-Bo ter Braak (CDA)
-Ernst Janssen (D66)
-Karin Scholten (GB90)
-Judith Prakken (VVD)


Voor verdere vragen over de rekenkamer kunt u zich wenden tot de secretaris: Stefan van de Graaf (griffie@borne.nl)

De raadsgriffie is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de gemeenteraadsleden. De raadsgriffie bestaat uit de griffier, een loco-griffier en een griffiemedewerker.


Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht? Dan staat de griffie voor hen klaar.


Email: griffie@borne.nl