Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 6 september 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
L.C.A.W. Graafhuis

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:39 - 00:05:05 - de Vries
 2. Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. het bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, Schoolstraat 2” ongewijzigd vast te stellen. Dit plan bestaat digitaal uit de geometrisch bepaalde planobjecten met planidenticatienr. NL.IMRO.0147.BpAHBHZwz005-vg01. Hierbij is voor de locatie gebruik gemaakt van een ondergrond met bestandsnaam o_ NL.IMRO.0147.BpAHBHZwz005-vg01;
  2. voor het bestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, Schoolstraat 2” geen exploitatieplan vast te stellen.
 3. Vragen van Lokaal BHZ:

  Vraag:
  1. Door wie wordt de werving, selectie en benoeming van de directeur-bestuurder gedaan voor het op te zetten sportbedrijf?

  Dienstverleningsovereenkomst:
  2. Er wordt een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met een looptijd van vier jaar.
  3. Wat gebeurd er als de overeenkomst na vier jaar niet verlengt wordt door de gemeente?
  4. Wat gebeurd er dan bijvoorbeeld met de medewerkers?
  Het sportbedrijf draagt zelf risico voor de bedrijfsvoering.
  Vraag
  1.Welke afspraken worden er gemaakt voor de voortgang van de bedrijfsvoering bij eventuele tegenvallers ten opzichte van de begroting? Uiteraard kan het ook jaarlijks positief zijn.
  Vraag
  2.Hoe moet de raad dit zien: is het sportbedrijf persoonlijk verantwoordelijk met haar bestuurders?
  Meerjarenbegroting
  Vraag
  1. Hoe realistisch is het om de begroting van de gemeente Borne van 2019 te gebruiken voor de opstelling van een meerjarenexploitatiebegroting voor het sportbedrijf over de jaren 2024 en 2025?
  In de afgelopen drie jaar zijn de kosten immers al fors gestegen, waarvan het laatste jaar zelf extreem, terwijl de inkomsten overal alleen maar terug lopen. Daarnaast is de verwachting dat ook het komende jaar alles alleen maar duurder wordt.
  Vraag
  2.Wat als de cijfers door de verwachte inflatieverhogingen en vele ander prijsverhogingen tijdens de bouw onhoudbaar blijken te zijn?
  Wat gaan we dan doen als ambitieuze gemeente met dit project waar Lokaal BHZ zeker voorstander van is.
  Vraag
  3.Is er al een andere begroting gemaakt die uitgaat dat het tegen gaat vallen en zo ja is deze beschikbaar voor de Gemeenteraad?
  Bezuinigingstaakstelling:
  2. Van de 300.000 bezuinigingstaakstelling wordt 84.000 gerealiseerd.
  Vraag
  Hoe denkt men de overige 216.000 van de bezuinigingstaakstelling te realiseren?
  Personeelskosten:
  3. Pagina 5/6 overzicht Personeelskosten: Directie, staf en coördinatie zwembad behelst 25% van de personeelskosten.
  Vraag
  Wat Is een gangbaar percentage in vergelijkbare organisaties?
  Ombuigingen:
  4. Pagina 8 overzicht Ombuigingen: Het sportbedrijf wordt een zelfstandige organisatie. Toch blijft er 203.000 aan personeelskosten, huisvestingslasten en bedrijfslasten bij de gemeente.
  Vraag
  Hoe moeten wij dit zien? Graag uitleg hieromtrent.

  01:21:05 - 01:21:45 - Ter Braak
  01:29:13 - 01:29:40 - Oude Lansink
  01:29:40 - 01:30:27 - Oude Lansink
  01:47:28 - 01:49:13 - Oude Lansink
  01:51:05 - 01:51:19 - Oude Lansink
  01:55:25 - 01:56:04 - Oude Lansink
 4. Vragen GB90 inzake kwijtschelding en energietoeslag:

  Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  1. We hebben antwoorden gekregen op vragen GB90 over kwijtschelding die wordt berekend over de laatste drie maanden. Die systematiek leidt een incidentele meevaller tot een hoger inkomen, terwijl het jaarinkomen lager is dan 120% bestaansminimum. Hierdoor komen mensen niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ons inziens: onterecht.
  Uit de antwoorden blijkt dat december en mei niet worden meegenomen in verband met eindejaarsuitkeringen en vakantiegeld. Dat klinkt mooi, maar werkende mensen die de eindejaarsuitkering of vakantiegeld in een andere maand ontvangen, hebben daarmee dikke, vette pech? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wat gaat u hier aan doen?
  Kwijtschelding en energietoeslag
  2. Mensen met een inkomen tot 120% bestaansminimum kunnen een energietoeslag aanvragen. Dit geld is bedoeld om de kosten van een stijgende energierekening op te vangen. Mensen die deze toeslag apart zetten op een spaarrekening, komen hierdoor mogelijk boven de maximale vermogensgrens voor bv kwijtschelding gemeentelijke belastingen uit. Hoe gaat het college hier mee om?

  Energietoeslag
  3. Wat is uberhaupt de stand van zaken inzake aanpak energiearmoede? Het blijft akelig stil terwijl de problematiek in steeds meer huishoudens tot schrijnende situaties leidt. De informatie over de energietoeslag bereikt de doelgroep onvoldoende. Info is lastig te vinden via de website van de gemeente. Hoe gaat u mensen bereiken die minder digitaal aangelegd zijn? Hoe gaat u mensen ondersteunen die moeite hebben met de aanvraag?
  4. Ondertussen horen wij wekelijkse schrijnende gevallen van mensen die net niet in aanmerking komen voor de energietoeslag en alle andere regelingen gebaseerd op 120% bestaansminimum. Deze gezinnen komen hierdoor steeds verder in het nauw, steeds meer mensen zien schulden op zich af komen.
  Wat kunnen we doen? Wat zijn mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand? Kunnen we de doelgroep sociaal fonds tijdelijk uitbreiden tot bv 130% sociaal bestaansminimum, etc.
  Bent u bereid om de mogelijkheden op een rij te zetten en deze voor te leggen aan de raad?