Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

dinsdag 18 januari 2022

18:30 - 20:00

Toelichting

Livestream: https://channel.royalcast.com/borne/#!/borne/20220118_1 (knippen en plakken in de browser)

Beste raadsleden,
Op 18 januari staat de evaluatie gepland van MijnBorne2030. In een sessie van 1,5 uur willen we terugblikken maar vooral vooruit kijken: wat wordt de inbreng van de gemeenteraad aan de herijking van MijnBorne2030? We staan opnieuw stil bij verschillende onderwerpen en bespreken deze alsof het 2030 is. Wat willen we dan bereikt hebben?
De toekomstvisie MijnBorne2030 Dynamische Dorpen kent de volgende 4 thema’s:
Welzijn en samenleving in 2030
Ruimte en wonen in 2030
Economie en ondernemen in 2030
Duurzaamheid in 2030
Uitkomst van deze sessie wordt input voor de gesprekken met de samenleving. Ook de andere partners van MijnBorne2030 blikken in januari terug met de volgende vragen: Wat hebben wij tot nu toe bijgedragen aan de visie? Waarin zijn we geslaagd en waarin nog niet? Is dat wat er in de toekomstvisie staat op alle vlakken nog actueel en haalbaar of moeten we enkele aanpassingen doen?
Voorbereiding
Om de anderhalf uur goed te benutten willen we iedere raadsfractie vragen om uiterlijk zondag 16 januari antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Zijn er elementen uit MijnBorne2030 omgezet in beleid en/of uitvoering? Welke? Hoe?
2. Welke visiepunten hebben een andere wending gekregen? Welke wending en waarom?
3. Welke visiepunten zou de raadsfractie willen hernoemen en waarom?
4. Zijn er onderwerpen die extra aandacht moeten krijgen omdat we ze in 2011 nog niet konden voorzien? Noem er maximaal 2.
5. Hoe heeft de raad deze visie in de afgelopen jaren vastgehouden, welke rol heeft de raad daarbij gehad en welke rol zou de raad de komende jaren willen hebben?

Uitzending