Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 29 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

de-installatie raad

Uitzending

Agendapunten

  1. Ingevolge Artikel V4 van de Kieswet en artikel 7 lid 1 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Borne, onderzoekt de Gemeenteraad, na verkiezingen, in zijn oude samenstelling, het proces verbaal en neemt een besluit over het rechtmatig verloop van de verkiezingen. Het onderzoek wordt namens de raad verricht door de commissie ter controle van de geloofsbrieven, welke verslag uitbrengt over haar onderzoek in de openbare raadsvergadering.

  2. In gevolge artikel V4 van de Kieswet onderzoekt de gemeenteraad na verkiezingen, in zijn oude samenstelling, de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden en beslist of deze als lid worden toegelaten. Het onderzoek wordt namens de raad uitgevoerd door de commissie ter controle van de geloofsbrieven, welke over haar onderzoek verslag uitbrengt in de openbare raadsvergadering. Bij het onderzoek wordt nagegaan of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap van de raad voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult.

    00:09:47 - 00:11:22 - Vd Berg