Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 januari 2022

21:30 - 22:30

Locatie
Zoom
Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Op grond van artikel 17 Gemeentewet heeft de fractie van VVD gesteund door GL-PvdA, D66 en Voor Borne, een verzoek ingediend voor een extra raad over de opheffing van de geheimhouding van 28 september 2021. Deze vergadering wordt openbaar geopend en in beslotenheid voortgezet.

Aan het einde van de raadsvergadering hebben de raadsleden besloten de vergadering openbaar te maken.
Dit deel van de vergadering is hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=xaLloo2f5TQ

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. Oude Lansink (CDA), dhr. Van den Berg (Borne Nu) en dhr. De Vries (GL-PvdA)

 2. Besluit

  De raad stelt de agenda ongewijzigd vast

  Dhr. Graafhuis (VVD) stelt voor de vergadering op te splitsen in twee delen, te weten een besloten deel waarin gesproken wordt over de opgelegde geheimhouding en een openbaar deel waarin de procesgang van het WOB-verzoek wordt besproken.
  De voorzitter wijst erop dat in het oorspronkelijke verzoek voor het houden van deze extra vergadering gevraagd is om bespreking van de geheimhouding. Daarnaast wijst hij erop dat indien de raad ervoor kiest het WOB-verzoek vanavond openbaar te bespreken, hiervan geen openbare aankondiging is gedaan.

 3. Besluit

  De raad stemt unaniem in met de aanwijzing van dhr. Heerdink als griffier.

 4. Besluiten

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

  De raad stemt in met het sluiten van de deuren en het vergaderen in beslotenheid.

 5. Besluit

  De raad besluit:
  - De geheimhouding opgelegd op 28 september ten aanzien van < de stukken> per direct op te heffen;
  - Het college te verzoeken zo snel als mogelijk een besluit te nemen voor haar deel in reactie op het WOB-verzoek …
  - Het college te verzoeken in de raadsvergadering van 1 februari 2022 een raadsvoorstel voor te leggen inzake zijn deel van de reactie op het betreffende WOB-verzoek
  - Het door het college genomen besluit als bijlage toe te voegen aan het voorstel aan de raad
  - Het betreffende voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 1 februari 2022.

  Tegen het voorstel stemt Mw. Visser (SP)
  Er wordt een stemverklaring afgelegd door Mw. Scholten. De raad kan wat haar betreft niet meer terug, al is ze wel bang dat er mogelijk te snel besloten wordt.
  Er wordt een stemverklaring afgelegd door dhr. Graafhuis. Wat hem betreft is de kern van de zaak dat de betreffende documenten openbaar worden. Hij stemt om die reden voor het voorstel.

 6. Besluit

  De raad besluit dat er geen geheimhouding rust op hetgeen besproken in deze vergadering.