Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 juli 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 6. 2.3

 7. 3
  Bespreekstukken
 8. 3.1.a

  Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met het project ’t Wooldrik op basis van het Technische Ontwerp en hiervoor geen extra krediet beschikbaar te stellen. De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om op hoofdlijnen drie denkrichtingen uit te werken en voor het zomerreces een concreet voorstel van de voorkeursdenkrichting ter besluitvorming aan degemeenteraad voor te leggen. Met dit voorstel worden denkrichtingen aan u voorgelegd en wordt de marsroute geschetst om zo snel mogelijk tot een sport- en kindcentrum in Borne-West te komen.


  De agendapunten 3.1a en 3.1b worden gecombineerd behandeld.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)
  01:21:36 - 01:21:38 - Oude Lansink
  01:21:38 - 01:22:23 - Oude Lansink
  01:24:59 - 01:25:22 - VD Berg
  01:39:57 - 01:40:28 - Oude Lansink
 9. 3.1.aa

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  D66 (1), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), VVD (2)
 10. 3.1.ab

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), VVD (2)
 11. 3.1.b

  Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met het project ’t Wooldrik op basis van het Technische Ontwerp en hiervoor geen extra krediet beschikbaar te stellen. Het niet doorgaan van het project heeft grote impact op de diverse sportverenigingen. De sportverenigingen hebben aangegeven dat zij perspectief missen over hoe nu verder. In afwachting van de nieuwbouw duurt de tijdelijke situatie langer dan vooraf beschouwd. Op basis van de huidige inzichten zal het nog tot medio 2026 duren voordat een nieuw sportcomplex op ’t Wooldrik een feit is. In dit voorstel worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om te voorzien in een sociale en veilige situatie voor sportbeoefening op sportpark ’t Wooldrik en de blaashal ter overbrugging van de periode tot de ingebruikname van het nieuwe sportcomplex in Borne-West.


  De agendapunten 3.1a en 3.1b worden gecombineerd behandeld.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  D66 (1)
 12. 3.1.ba

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks / PvdA (2)
 13. 3.1.bb

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
 14. 3.2

  Het college biedt de jaarstukken 2022 ter vaststelling aan de raad aan. Op basis van deze jaarstukken legt het bestuur van de gemeente Borne verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de besteding van bijbehorende middelen. Het saldo van onze jaarrekening voor resultaatbestemming is € 4.221.000 positief, dat wordt wel beïnvloed door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en het einde van de
  coronacrisis.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
 15. 3.2.a

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), VVD (2)
  tegen
  GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
 16. 3.2.b

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2)
 17. 3.2.c

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Borne-NU (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (3)
 18. 3.3

  Initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van drie nieuwe woonzorggebouwen op het perceel Hertmerweg 38 in Zenderen. Dit is een aanzet tot een toekomstbestendige en duurzame doorontwikkeling van de zorglocatie De Scholtenhof (van Stichting Actolei) op het perceel Hertmerweg 38 in Zenderen. Voor eventuele verlening van deze omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zal uw raad een verklaring van geen bedenkingen (gebaseerd op ruimtelijke gronden) moeten afgeven. Zonder deze verklaring kan de vergunning niet worden afgegeven.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks / PvdA (2)
 19. 3.3.a

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks / PvdA (2)
 20. 4
  Sluiting vergadering