Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2

 6. 3.1
  Hamerstukken
 7. 3.1

  Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 8. 3.2

  Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 9. 3.3

  Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 10. 3.4

  Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 11. 3.5

  Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 12. 3.6

  Voorgesteld wordt om onderstaande technische financiële wijziging die programma-overstijgend zijn door middel van dit besluit in de begroting te verwerken. Het betreft een beslispunt dat als administratief en technisch kan worden aangemerkt en geen nadere bestuurlijke afweging vraagt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 13. 3.7
  Bespreekstukken
 14. 3.7

  Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is het beleid van de gemeente ten aanzien van haar re-integratietaak vastgelegd in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Borne 2019. In september 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zogenaamd “Breed Offensief” aangekondigd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Op 29
  november 2022 is het wetsvoorstel “Breed Offensief” aangenomen. Hiertoe zijn maatregelen getroffen en deze hebben geleid tot een wijziging van de Participatiewet. Dit heeft er toe geleid dat onze huidige Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Borne 2019 aangepast dient te worden.


  Dit voorstel gaat over de wijziging van deze lokale Re-integratieverordening en de vaststelling hiervan. Het voorstel heeft 6 weken ter inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 15. 3.7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 16. 3.8

  Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (2), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 17. 3.9

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (2), VVD (3)
 18. 4
  Benoemingen
 19. 4.1

 20. 5
  Sluiting vergadering