Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 6. 2.4

  00:17:09 - 00:17:35 - Oude Lansink
  00:17:35 - 00:18:01 - Oude Lansink
  00:18:01 - 00:18:25 - Oude Lansink
 7. 3
  Hamerstukken
 8. 3.1

  Op 11 juli 2023 heeft de raad besloten tot de realisatie van een kindcentrum op de locatie Jan Ligthart. Het uitgangspunt voor een kindcentrum op deze locatie was de realisatie van 12 lokalen. Op verzoek van Stichting Brigantijn en op basis van de nieuwe leerlingenprognoses wordt een aanvullend krediet gevraagd voor realisatie van 14 lokalen in plaats de 12 lokalen waartoe eerder besloten is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (1), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 9. 3.2

  De gemeente Borne verstrekt sinds juni 2008 de Starterslening. Het doel van de starterslening is het voor starters op de woningmarkt mogelijk maken op eigen kracht een koopwoning te financieren. Van deze leenvorm is inmiddels zodanig gebruik gemaakt dat de pot bijna leeg is. Aangezien de lening in een behoefte voorziet, wordt voorgesteld hiervoor voor 2024 een bedrag van € 300.000,- beschikbaar te stellen. Voor de daarop volgende twee jaar (2025 en 2026) wordt voorgesteld het fonds, afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie, telkens met ingang van het boekjaar aan te vullen tot een bedrag van € 300.000,-.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (1), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 10. 3.3

  De gemeente krijgt een vergoeding voor ingezameld schoon PMD afval. De bestaande inzamelwijze van verpakkingen bij hoogbouw met verzamelcontainers levert een slechte kwaliteit materiaal op. De hoeveelheid vervuiling is met 54% stoorstoffen bijzonder hoog en dat heeft als gevolg dat alles wordt afgekeurd, waardoor er geen vergoeding tegenover staat. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor per 1 juli 2024 een ophaalsysteem met verpakkingenzakken in te voeren, waarbij deze zakken wekelijks worden opgehaald bij de hoogbouw locaties in de gemeente Borne.


  Dit agendapunt is als bespreekstuk behandeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
  01:53:18 - 01:53:44 - Ter Braak
  01:53:46 - 01:55:52 - Ter Braak
  02:30:18 - 02:31:38 - VD Berg
  02:31:49 - 02:32:23 - VD Berg
  02:32:28 - 02:33:02 - VD Berg
  02:33:27 - 02:34:03 - Oude Lansink
  02:37:56 - 02:38:17 - Oude Lansink
 11. 3.4

  De Politiewet schrijft voor dat de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, alsmede de hoofdofficier van justitie, tenminste eenmaal in de vier jaren een regionaal beleidsplan vaststellen. Op basis van de Politiewet wordt de raad de gelegenheid geboden om vóór 15 februari 2024 wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken en in te stemmen met de concept reactie van de burgemeester.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (1), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 12. 3.5
  Bespreekstukken
 13. 3.5

  Portefeuillehouder: Wethouder Velten


  Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de urgente behoefte aan woningen toe. Er komt een verhoging van de taakstelling voor de
  huisvesting van statushouders. Welbions geeft aan dat het moeilijker wordt het woningaanbod te laten aansluiten bij de gemeentelijke opgave. En de huidige planning rondom de oplevering van de eerste woningen (versneld sociaal bouwen) draagt nog niet voldoende bij om de urgente situatie op onze woningmarkt te verlichten. Er is een urgente situatie om meer sociale huurwoningen te realiseren, zowel voor de hele korte termijn als voor de perioden daarna.


  Voorgesteld wordt om een drietal nieuwe ontwikkellocaties aan te wijzen voor tijdelijke sociale woningbouw: locaties aan de Bornerbroeksestraat, Roskam Landen en de Welemanstraat. Daarnaast wordt voorgesteld Maria Mediatrix naast de opvang van ontheemden uit Oekraïne, als tijdelijke doorstroomlocatie aan te wijzen en te begrenzen tot maximaal 50 statushouders.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (1), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)

  Bijlagen

  01:53:18 - 01:53:44 - Ter Braak
  01:53:46 - 01:55:52 - Ter Braak
 14. 3.5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (1), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 15. 3.6

  Sinds februari 2023 voert de gemeente Borne de Duurzaam Wonen lening. Deze lening biedt eigenaar-bewoners de mogelijkheid hun woning te verduurzamen en/of energiezuiniger te maken. Tevens biedt de lening ouderen de mogelijkheid om langer in hun eigen woning te blijven wonen. Van deze leenvorm is inmiddels veel gebruik gemaakt en het fonds is bijna leeg. Omdat via de aflossingen het fonds op termijn
  weer wordt aangevuld en er juist, vanwege de grote vraag, in de beginfase uit dit fonds veel middelen worden ingezet, stellen wij u voor hiervoor voor de komende drie jaren jaarlijks een bedrag van €1.000.000,-- beschikbaar te stellen.  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 19 december 2023 besloten dit onderwerp niet te behandelen. Naar aanleiding daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders op 16 januari 2024 een aangepast raadsvoorstel aan de raad gezonden. Dit aangepaste raadsvoorstel is aan de vergaderstukken toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
  02:30:18 - 02:31:38 - VD Berg
  02:31:49 - 02:32:23 - VD Berg
  02:32:28 - 02:33:02 - VD Berg
  02:33:27 - 02:34:03 - Oude Lansink
  02:37:56 - 02:38:17 - Oude Lansink
 16. 3.6.a

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (3), VVD (1)
 17. 3.7

  In de uitvoeringsagenda 2023 van het Programmaplan Energietransitie is een actualisatie van de Transitie Visie Warmte opgenomen. De voornaamste aanleiding om de huidige Transitie Visie Warmte nu al te actualiseren, is de behoefte om meer kwantitatieve gegevens op te nemen inzake de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de warmteopties. In het Warmteprogramma is hierin inzicht verstrekt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 18. 4
  Sluiting vergadering