Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L.C.A.W. Graafhuis
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  In de raadsbrief ''Programmeringsafspraken windenergie'' d.d. 2 april 2024 heeft het college de raad geïnformeerd over de programmeringsafspraken wind die de provincie Overijssel met de gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo maakt voor een maximum van 180 GWh aan windenergie binnen het gebied van de gezamenlijke gemeenten. In de programmeringsafspraken wordt vastgelegd welk deel van het gebied wanneer ontwikkeld wordt om zo invulling te geven aan een afgesproken maximum. De gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo, hebben de programmeringsafspraken gezamenlijk vorm gegeven conform de bijlage ''Programmeringsafspraken''. 


  Het college van B&W heeft op 2 april 2024 in principe ingestemd met de programmeringsafspraken. En vraagt de raad in te stemmen met de programmeringsafspraken voor Borne binnen het gezamenlijke deelgebied van de gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo.

 6. 08
  Rondvraag
 7. 09
  Sluiting vergadering
 8. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 9. tkn.c