Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 2 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L.C.A.W. Graafhuis
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om te gaan voor scenario 5, variant B: Synergie met het Kulturhus. Een belangrijk argument voor deze keuze kwam voort uit de opvatting dat het grootschalig verbouwen van het huidige gemeentehuis, of zelfs nieuwbouw ervan, niet past bij de schaal en de identiteit van Borne. Daarnaast biedt deze variant de unieke kans om een integraal dienstverleningsconcept te realiseren samen met het Kulturhus. 


  Omwille van deze situatie wordt de raad gevraagd een aanvullend krediet voor de realisatie van een toekomstbestendig en laagdrempelig Huis van Borne beschikbaar te stellen. Op deze manier zet de gemeentelijke organisatie een belangrijke stap in het zijn en blijven van een zelfstandige en toekomstbestendige organisatie. 


   Het nieuwe pand krijgt de naam Huis van Borne. Dat doet niets af aan de identiteit en de merkkracht van de verschillende sociaal-maatschappelijke partners. Zo zal straks het Kulturhus gevestigd zijn in het Huis van Borne, net zoals de Gemeente Borne en de Politie hier gevestigd zullen zijn.

 6. 06

  Op 13 februari jl. is de conceptnotitie werkwijze Sturen en Verantwoorden in het Politiek Beraad besproken. Op basis van deze bespreking is de conceptnotitie op enkele onderdelen aangepast. De notitie wordt nu voor definitieve vaststelling aan de raad aangeboden.  Omdat er raakvlakken zijn met de door de raad aangenomen motie ‘Beknoptere inhoudelijke informatie om meer/beter inzicht te verkrijgen’ (zie bijlage) wordt in deze notitie tevens op de afdoening van deze motie ingegaan. Naar de mening van het college is met deze notitie de hierboven genoemde motie afgedaan.

 7. 07
  Rondvraag
 8. 08
  Sluiting vergadering
 9. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 10. Tkn.c

 11. Tkn.d