Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 12 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. de Vries
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Agendapunten

  1. De raad heeft in het Borns Akkoord communicatie en participatie geprioriteerd tot één van de vijf belangrijkste thema’s voor de raadsperiode 2022-2026. Ook is in het Borns Akkoord aangegeven dat gemeente Borne wil komen tot een opzet voor participatie, omdat bij de huidige wijze van werken helderheid wordt gemist over het proces.
    De communicatievisie beschrijft de visie en stijl van communiceren, waar participatie onderdeel van kan zijn. In de participatieleidraad wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan participatie. Het biedt handvatten om bewuste keuzes te maken in omvang, niveau en vorm(en) van participatie. De twee documenten vormen tezamen het communicatie- en participatiebeleid van gemeente Borne.    De communicatievisie en de participatieleidraad hebben als concept voor inspraak ter inzage gelegen van 15 november tot en met 27 december 2023. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ontvangen.

  2. Tkn.a

  3. Tkn.b

  4. Tkn.d

  5. Tkn.f

  6. Tkn.h