Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 9 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. van den Berg
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

 3. 3
  Mededelingen college
 4. 4
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 5

  Portefeuillehouder: Wethouder Velten


  Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de urgente behoefte aan woningen toe. Er komt een verhoging van de taakstelling voor de
  huisvesting van statushouders. Welbions geeft aan dat het moeilijker wordt het woningaanbod te laten aansluiten bij de gemeentelijke opgave. En de huidige planning rondom de oplevering van de eerste woningen (versneld sociaal bouwen) draagt nog niet voldoende bij om de urgente situatie op onze woningmarkt te verlichten. Er is een urgente situatie om meer sociale huurwoningen te realiseren, zowel voor de hele korte termijn als voor de perioden daarna.


  Voorgesteld wordt om een drietal nieuwe ontwikkellocaties aan te wijzen voor tijdelijke sociale woningbouw: locaties aan de Bornerbroeksestraat, Roskam Landen en de Welemanstraat. Daarnaast wordt voorgesteld Maria Mediatrix naast de opvang van ontheemden uit Oekraïne, als tijdelijke doorstroomlocatie aan te wijzen en te begrenzen tot maximaal 50 statushouders.

  Bijlagen

  01:19:06 - 01:22:28 - VD Berg
  02:03:00 - 02:05:10 - VD Berg
  02:05:10 - 02:05:15 - VD Berg
  02:05:15 - 02:05:19 - VD Berg
  02:05:23 - 02:06:01 - VD Berg
  02:06:01 - 02:06:57 - VD Berg
  02:06:57 - 02:06:59 - VD Berg
  02:06:59 - 02:07:03 - VD Berg
  02:07:03 - 02:07:06 - VD Berg
  02:07:06 - 02:07:29 - VD Berg
  02:19:03 - 02:19:33 - Ter Braak
  02:20:00 - 02:20:10 - VD Berg
 6. 7
  Sluiting vergadering
 7. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 8. Tkn.c

 9. Tkn.d

 10. Tkn.e

 11. Tkn.i

 12. Tkn.r

 13. Tkn.s

 14. Tkn.u

 15. Tkn.z