Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 16 januari 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. de Vries
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  De gemeente krijgt een vergoeding voor ingezameld schoon PMD afval. De bestaande inzamelwijze van verpakkingen bij hoogbouw met verzamelcontainers levert een slechte kwaliteit materiaal op. De hoeveelheid vervuiling is met 54% stoorstoffen bijzonder hoog en dat heeft als gevolg dat alles wordt afgekeurd, waardoor er geen vergoeding tegenover staat. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor per 1 juli 2024 een ophaalsysteem met verpakkingenzakken in te voeren, waarbij deze zakken wekelijks worden opgehaald bij de hoogbouw locaties in de gemeente Borne.

  00:12:28 - 00:16:40 - Oude Lansink
  00:21:44 - 00:22:04 - Oude Lansink
  00:50:11 - 00:51:18 - Oude Lansink
  00:54:05 - 00:55:26 - Ter Braak
  01:13:38 - 01:14:08 - Ter Braak
  01:14:12 - 01:15:55 - Oude Lansink
  02:03:43 - 02:04:42 - Oude Lansink
  02:10:37 - 02:11:29 - Oude Lansink
 6. 06

  Op 11 juli 2023 heeft de raad besloten tot de realisatie van een kindcentrum op de locatie Jan Ligthart. Het uitgangspunt voor een kindcentrum op deze locatie was de realisatie van 12 lokalen. Op verzoek van Stichting Brigantijn en op basis van de nieuwe leerlingenprognoses wordt een aanvullend krediet gevraagd voor realisatie van 14 lokalen in plaats de 12 lokalen waartoe eerder besloten is.

  00:12:28 - 00:16:40 - Oude Lansink
  00:21:44 - 00:22:04 - Oude Lansink
 7. 07

  De gemeente Borne verstrekt sinds juni 2008 de Starterslening. Het doel van de starterslening is het voor starters op de woningmarkt mogelijk maken op eigen kracht een koopwoning te financieren. Van deze leenvorm is inmiddels zodanig gebruik gemaakt dat de pot bijna leeg is. Aangezien de lening in een behoefte voorziet, wordt voorgesteld hiervoor voor 2024 een bedrag van € 300.000,- beschikbaar te stellen. Voor de daarop volgende twee jaar (2025 en 2026) wordt voorgesteld het fonds, afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie, telkens met ingang van het boekjaar aan te vullen tot een bedrag van € 300.000,-.

 8. 08

  In de uitvoeringsagenda 2023 van het Programmaplan Energietransitie is een actualisatie van de Transitie Visie Warmte opgenomen. De voornaamste aanleiding om de huidige Transitie Visie Warmte nu al te actualiseren, is de behoefte om meer kwantitatieve gegevens op te nemen inzake de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de warmteopties. In het Warmteprogramma is hierin inzicht verstrekt.

  00:50:11 - 00:51:18 - Oude Lansink
  00:54:05 - 00:55:26 - Ter Braak
  01:13:38 - 01:14:08 - Ter Braak
  01:14:12 - 01:15:55 - Oude Lansink
 9. 09

  Het beleidskader Subsidie gemeente Borne 2024 bevat de nieuwe kaders voor het subsidiebeleid van Borne. Belangrijkste wijziging is de verandering naar een situatie met een algemene subsidieverordening waar subsidieregelingen per beleidsterrein onder komen te hangen. Door met subsidieregelingen te werken wordt de duidelijkheid en eenduidigheid versterkt en kan beter aan de gewenste maatschappelijke
  resultaten worden gewerkt. Ook kan de samenwerking met maatschappelijke partners versterkt worden. De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Borne 2024’ is opgesteld conform het ‘Beleidskader Subsidie gemeente Borne 2024’. De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Borne 2024’ geeft de algemene regels weer die gaan gelden voor subsidiering en de mogelijkheden voor de nieuwe subsidieregelingen.

 10. 10

  De Politiewet schrijft voor dat de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, alsmede de hoofdofficier van justitie, tenminste eenmaal in de vier jaren een regionaal beleidsplan vaststellen. Op basis van de Politiewet wordt de raad de gelegenheid geboden om vóór 15 februari 2024 wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken en in te stemmen met de concept reactie van de burgemeester.

 11. 12
  Sluiting vergadering